Binnenmilieu in kantoren

Binnenmilieu, mantelbegrip

Binnenmilieu is een mantelbegrip, een ingewikkeld samenspel van factoren die met elkaar de fysieke werkomstandigheden op de kantoorwerkplek beïnvloeden.

Bekende factoren zijn: binnenklimaat en ventilatie. Maar ook ruimtegebruik, verlichting en hygiëne spelen een rol, de ozon-productie van de printer of het kopieerapparaat, maar ook de materiaalkeuze van de inrichting.

Veel klachten

Over het binnenmilieu wordt veel geklaagd.

Vaak zijn dat concrete klachten over warmte, te koud, tocht, droge lucht, luchtwegirritaties, hoofdpijn etc. Soms is het voor mensen lastig om duidelijk aan te geven wat ze nu precies ervaren. Deze zogenaamde a-specifieke klachten worden vaak vertaald in lusteloosheid.

De kosten van een slecht binnenmilieu

We weten niet precies wat de kosten zijn van gederfde arbeidsprestatie als gevolg van een slecht binnenmillieu; wel is bekend dat meer dan de helft van alle bedrijven te maken heeft met klachten over het binnenmillieu. Dit leidt in veel gevallen tot verlies van arbeidsprestatie en vaak ook tot verzuim. Het is dan duidelijk dat de kosten gigantisch zijn.

Onderzoek

Onderzoek naar de oorzaak van een slecht binnenmilieu is complex en vraagt diepgaande expertise.

Dat komt, omdat er veel factoren zijn die er een rol in spelen; daarnaast zoeken mensen de oplossing van hun klacht vaak in een andere richting dan waar de echte oorzaak ligt.

Lavoro Advies heeft de expertise om de oorzaken van binnenmilieuproblematiek helder te krijgen en oplossingen aan te dragen.

Vaak moeten hierbij metingen verricht worden; in andere gevallen is het al mogelijk om een analyse te geven op basis van gesprekken en een beoordeling van de situatie.

Soms is het daarbij ook wenselijk om samen te werken met de technisch installateur of de gebouwbeheerder/eigenaar.

Herkent u het bovenstaande of wilt u meer weten? Neem dan even contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek wordt dan snel duidelijk wat wij voor u kunnen betekenen.