Cursus Preventiemedewerker

Lavoro Advies kan een op maat gemaakte cursus Preventiemedewerker als incompanytraining aanbieden.

Deze cursus is belangrijk omdat de preventiemedewerker met vastomlijnde taken in de Arbowet nadrukkelijk wordt genoemd en lang niet alle bedrijven de aanstelling van een opgeleide preventiemedewerker geregeld hebben.

De cursus Preventiemedewerker inhoudelijk

In opzet wordt er uitgegaan van een tweedaagse cursus. De tussenliggende periode tussen dag 1 en dag 2 bedraagt twee weken. In die periode wordt door de cursist een bedrijfsopdracht uitgevoerd.

In de cursus wordt veel belang gehecht aan interactie, discussie en eigen bijdrage van de cursisten.

Cursusgegevens

Kosten

Kosten op aanvraag. Deze zijn ondermeer afhankelijk van het aantal deelnemers.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

• Een syllabus en de handouts van de cursus

 

Dag 1

Dag 1 is een mix van theorie en praktijk waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

• De rol en taak van de preventiemedewerker

• Arbowet- en regelgeving

• Arbobeleid en arbozorgsysteem

• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

• Samenwerking met de ondernemingsraad

Tussentijds worden de onderwerpen afgewisseld met cases die in groepjes worden uitgewerkt en teruggekoppeld.

Bedrijfsopdracht

Bij de bedrijfsopdracht moet worden gedacht aan het uitvoeren van een beperkte RI&E, de opzet van een (stukje) arbozorgsysteem of de aanpak van een concreet aanwezig probleem.

Dag 2

Op dag 2 vindt terugkoppeling plaats van de gemaakte bedrijfsopdrachten. Daarnaast worden een aantal vrije, door de cursisten gekozen, onderwerpen behandeld. Dit kan ondermeer zijn:

• Schadelijk geluid

• Gevaarlijke stoffen

• Fysieke belasting

• Bedrijfshulpverlening

• Werken met beeldschermen

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Arbeidsmiddelen

• Taak Risico Analyse