Opzetten arbobeleid

Beleid, een noodzakelijk moeten.

Elk bedrijf heeft zijn interne organisatie meer of min vastgelegd in een bedrijfsbeleid.
De aandacht ligt daarbij vooral op zaken die met de directe bedrijfsvoering te maken hebben. Denk aan financieel beleid, inkoopbeleid etc.

Arbobeleid, het stiefkindje

Zaken die wat verder afstaan van de directe core-business, krijgen vaak wat minder aandacht. Arbobeleid is daar een voorbeeld.
In feite vreemd. Personeel is immers de duurste investering van je bedrijf. Uitval of slecht functioneren kost immers veel geld.

Even over de drempel

Het opzetten van arbobeleid kost moeite. Er moeten dingen vastgelegd worden als communicatie en informatievoorziening en bijvoorbeeld ook de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er moet een RI&E gemaakt zijn waarin alle “pijnpunten” benoemd zijn. Kortom, allemaal lastig.

Het opzetten van arbobeleid levert ook veel op. Bedrijfsvoering wordt meer transparant; het leidt tot een grotere spankracht in de organisatie, heeft een gunstige invloed op de motivatie en de vitaliteit van de medewerkers en drukt daarmee het ziekteverzuim.

Lavoro Advies kan u adviseren bij het opzetten van uw arbobeleid of het verbeteren ervan. Dit doen wij door na een grondige analyse, samen met u een implementatieplan te maken. Soms kan dit een vervolgstap op de RI&E zijn maar het kan ook als losstaande actie plaatsvinden.