Blootstelling toxische stoffen

Het ruikt zo lekker!!

Er bestaan duizenden verschillende soorten stoffen. Dit kunnen vloeistoffen zijn, gassen of vaste stoffen.
Zo ook zijn er meerdere manieren waarop je stoffen “binnen” kunt krijgen. Door inademing, inslikken of via de huid.
Stoffen die je inslikt, zijn niet per definitie schadelijk als je de damp ervan inademt. Zo ook kan een stof gevaarlijk zijn als je ze inademt, terwijl ze op de huid geen reactie geeft.

Van sommige stoffen is een kleine hoeveelheid al genoeg om er ziek van te worden; bij andere stoffen kan je gerust een grote hoeveelheid binnenkrijgen  zonder dat er enig effect is. Soms duurt het heel lang voordat er effecten ontstaan; in andere gevallen wordt je onmiddellijk ziek. Sommige stoffen ruiken prettig maar zijn giftig; andere stoffen stinken maar hebben geen nadelig effect.

Hoe complex kan je het maken

Uit het bovenstaande blijkt dat de beoordeling van risico’s bij werken met stoffen complex is. Er is veel kennis nodig om verantwoord te kunnen beoordelen wat veilig is en waar grenzen overschreden worden.

Meten is weten

Dit gezegde is maar ten dele waar. Natuurlijk is het belangrijk om te weten wat de hoeveelheid stof is waaraan mensen blootstaan. Bijna even belangrijk is echter ook, hoe mensen er zelf mee omgaan, de manier van werken en de manier waarop blootstelling ontstaat.

Lavoro Advies kan meetprogramma’s opzetten waarbij alles wat hier boven genoemd wordt in de analyse wordt meegenomen.
Er worden concentraties gemeten; er wordt gekeken hoe mensen de stof “binnen” krijgen en het gedrag van de gebruiker wordt nauwkeurig bestudeerd.

De resultaten worden afgezet tegen de grenswaarde van de stof waaraan men blootstaat; afhankelijk van de resultaten worden adviezen gegeven die moeten leiden tot verbetering van de situatie.

Hebt u een vraagstuk dat betrekking heeft op blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Neem even contact met ons op, dan beoordelen wij uw situatie en stemmen met u af hoe we de verbetering gaan aanpakken.