Gehoorbeschadigend geluid

Een sluipende vernietiger

Ongeveer de helft van de beroepsbevolking werkt in een omgeving met een zodanig hoog geluidsniveau dat de kans op een gehoorschade ontstaat waardoor mensen lawaaidoof worden.

Lawaai is een sluipende vernietiger. De effecten ontdek je pas later. Je bent dan al een deel van je gehoorvermogen kwijt en erger nog; het is niet te genezen.

De oorzaak en het gevolg

Geluid is schadelijk als je dag in dag uit onbeschermd in een geluidsniveau verblijft van 80 dB of harder. Bij dat niveau worden de zogenaamde haarcellen op een zodanige manier aangetast dat je specifieke delen van het geluid gaat missen maar andere delen onaangetast blijven. Het effect is, dat je geluid nog wel kunt horen maar niet meer kunt verstaan. Je kunt gesprekken niet meer volgen en raakt min of meer geïsoleerd.

De oplossing

We kunnen helaas een reeds ontstane beschadiging niet meer ongedaan maken. Wel zijn er meerdere mogelijkheden om de gevolgen van te hoge geluidniveaus te voorkomen of te beperken. Deze variëren van het nemen van ingrijpende technische of organisatorische maatregelen tot het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen.

Lavoro Advies kan als deskundige partner daarbij adviseren. Wij kunnen de geluidssituatie voor u in kaart brengen door het doen van metingen. Wij kunnen adviseren welke beheersmaatregelen verstandig zijn om te treffen of adviseren welke gehoorbeschermingsmiddelen in uw situatie het meest effectief zijn.

Voorlichting

De basis van bescherming is bewustwording. Lavoro Advies heeft een uitgebreid voorlichtingsprogramma. Hierin wordt alles uiteengezet over het ontstaan, de gevolgen van en de preventie tegen een gehoorbeschadiging.

Meer weten? Wij leggen graag aan u uit hoe we dat doen.