RI&E

Waarom een RI&E?

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s binnen de onderneming in kaart te brengen in een zogenaamde Risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E genoemd.
Met een goede RI&E wordt duidelijk wat de aandachtspunten binnen uw werkomgeving zijn of welke u in de toekomst kunt verwachten. Door dit inzicht ben je in staat om de werkomstandigheden te verbeteren daar waar dat noodzakelijk is.

Bij een RI&E gaat het niet alleen om herkenbare veiligheids- of gezondheidsaspecten; het gaat ook om minder tastbare psycho-sociale en welzijnsaspecten.
Daarnaast beschrijf je in de RI&E hoe de zorg voor goede werkomstandigheden vastgelegd is; welke afspraken hebben we met elkaar gemaakt en hoe leven we die na?

Plan van Aanpak

Op basis van de RI&E wordt een Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is vastgelegd welke acties we gaan ondernemen om de situatie te verbeteren. We geven daarin prioriteiten aan. Belangrijke risico’s pakken we snel op; minder belangrijke zaken kunnen wel even wachten. Maar ook nieuwe zaken die invloed hebben op de werkomstandigheden nemen we op in het plan van aanpak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de consequenties van een interne verhuizing of een veranderende werkwijze. Op deze manier blijf je allert en is de kans kleiner dat je voor verrassingen komt te staan.

Wat kan Lavoro Advies voor u doen?

Wij kunnen de hele RI&E voor u uitvoeren, wij kunnen u ook begeleiden als u er voor kiest, zelf de RI&E te willen opstellen.

Lavoro Advies kan desgewenst uw RI&E uitvoeren conform een branchespecifieke methodiek. Dit is bijvoorbeeld handig als uw brancheorganisatie een arbocatalogus heeft waarbij u wilt aansluiten.

Lavoro Advies is ook bevoegd om de door u opgestelde RI&E te toetsen. Hierdoor krijgt ze de wettelijke status die de Arbeidsinspectie verlangt.

Helder en concreet!

Wat u ook kiest; Lavoro Advies maakt vooraf heldere en concrete afspraken met u.
U weet daardoor welke werkwijze er gevolgd wordt, wat het eindproduct is en tegen welke prijs.