Nieuw lichtsysteem verbetert concentratie schoolkinderen

August 9, 2010

Nieuw lichtsysteem verbetert concentratie schoolkinderen

woensdag 31 maart 2010

Universiteit Twente en Philips onderzoeken samen de effectiviteit van een lichtsysteem dat Philips speciaal voor scholen heeft ontwikkeld. De leerkracht kan zowel de lichtsterkte als de kleurtemperatuur van het systeem aanpassen aan de activiteit in de klas. Wat blijkt: kinderen uit klassen waar het systeem is toegepast, scoren meteen gemiddeld 8,7 procent hoger op een concentratietoets, maar belangrijker nog, de concentratie neemt nog verder toe. Een maand later scoren de leerlingen zelfs gemiddeld 13,6 procent hoger.

Philips onderzoekt in samenwerking met de vakgroep Educational Organisation and Management van de Universiteit Twente hoe verlichting op school kan bijdragen aan het leerproces van kinderen in het basisonderwijs. Het onderzoek vindt plaats bij de Veldvest-basisschool in het Brabantse Wintelre en maakt gebruik van een nieuw lichtsysteem van Philips, genaamd SchoolVision. Uit de eerste onderzoeksresultaten, die zich richten op het concentratievermogen bleek dat licht direct en blijvend invloed heeft op de concentratie van kinderen. Kinderen uit klassen waar het systeem is toegepast scoren meteen gemiddeld 8,7 procent hoger op een concentratietoets. Bovendien neemt de invloed toe in de eerste maand na installatie van het lichtsysteem. Na een maand scoren de leerlingen zelfs gemiddeld 13,6 procent hoger. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat kinderen die minder goed begrijpend kunnen lezen met het nieuwe lichtsysteem direct gemiddeld 10,3 procent hoger scoren op een concentratietoets dan zonder het nieuwe lichtsysteem.

Comments are closed.