Chemicaliën gevaarlijk door warmte’

February 22, 2011


AMSTERDAM – Klimaatverandering vormt een groot obstakel voor een verdrag uit 2004 dat erop gericht is de blootstelling aan 21 zeer gevaarlijke chemicaliën terug te dringen.

Dat staat in een rapport dat in opdracht van de Verenigde Naties is samengesteld en maandag in handen kwam van Associated Press.

Het risico van blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën neemt toe als de stoffen als gevolg van overstromingen of ander extreem weer, veroorzaakt door het opwarmen van de aarde, wegspoelen van opslagplaatsen en afvalbelten.

Ook kunnen de stoffen door hogere temperaturen in gasvorm in de lucht terechtkomen.

Verdrag

Het rapport vormde maandag onderdeel van discussie op een milieubijeenkomst van de VN in Nairobi, in Kenia. Later wordt het op de website van de Stockholm Conventie over Hardnekkig Organisch Vuil (POPs) geplaatst.

Dit verdrag werd in 2004 overeengekomen en is bedoeld om het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen zeer gevaarlijke chemicaliën die zich ophopen in het milieu, lange afstanden afleggen door lucht of water en zich in de voedselketen vestigen.

Risico

Deze chemicaliën vormen een risico voor mens en milieu, omdat ze aanwezig blijven in het menselijk lichaam en daar schade toebrengen aan het voortplantingssysteem en kunnen leiden tot mentale gezondheidsproblemen, kanker of groei kunnen belemmeren.

Aanvankelijk richtte het verdrag zich op twaalf chemicaliën, zoals de pesticide DDT en chlordaan. In 2009 werden nog eens negen chemicaliën toegevoegd.

Pesticiden

Een warmer klimaat kan leiden tot meer gebruik van pesticiden als DDT, om malaria te bestrijden, maar ook tot meer chemicaliën in de lucht. Het uiteindelijke doel is om het gebruik van dit soort chemicaliën uit te bannen.

Aan POPs nemen 172 landen deel, waaronder China en India, het grootste deel van Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sommige landen, zoals Israël, Italië, Rusland, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten moeten het verdrag nog ratificeren.

Leave a Reply